Witaj na oficjalnej stronie KOMETY KRYNICZNO


     Strona ta po??wi?cona jest w ca??o??ci dru??ynie Kometa Kryniczno oraz zawodnikom naszego zespo??u. Znale??? tu mo??na ciekawostki dotycz?ce naszej ligi, tabel? oraz terminarz z wynikami spotka??. Nasza dru??yna istnieje od pi?ciu lat, wi?c nie nale??y doszukiwa? si? jakich?? wi?kszych sukcesów - gramy przede wszystkim dla przyjemno??ci (co cz?sto mo??na zaobserwowa? na boisku).


     Na stronie tej prezentowana jest du??a kolekcja zdj??, z której jeste??my dumni a ci?gle dochodz? nowe galerie. Zach?camy do przeczytania naszej historii i sprawdzenie innych ciekawostek dotycz?cych klubu. Wasze sugestie mo??ecie umieszcza? w ksi?dze go??ci a niektóre sporne sprawy b?dziemy rozstrzyga? na zasadzie ankiety.


     Naj??wie??sze informacje zawsze prezentowane b?d? na stronie aktualno??ci, dla tych, którzy za cz?sto nie mog? odwiedza? naszej strony przygotowali??my form? mailowego powiadamianie o najnowszych wie??ciach w formie tzw. newslettera.


     Wszelkie uwagi dotycz?ce strony prosz? kierowa? pod adres: kometa@kryniczno.pl. Mo??liwe, ??e w tekstach na stronie pojawiaj? si? ró??nego typu b???dy, za co przepraszamy i prosimy o poinformowanie nas o tym.


Logowanie
login:
hasło:
 
 Rejestracja 
Licznik
808834

On-line: 1
Mini-tabela
M Drużyna Pkt
1.Twardog??ra 21
2.Oborniki ??l?skie 19
3.Wilkszyn 12
4.Kryniczno 12
....... ...
....... ...
8.Lotnik Wroc??aw 9
9.??migr??d 8
10.Skokowa 4

Nastepna kolejka
czekamy na rundę rewanżową
Ostatnia kolejka
Kolejka: 18
(2020-06-08)
Pisarzowice - Wilkszyn?-?
P?g??w - Soko??owice?-?
Twardog??ra - Skokowa?-?
Kryniczno - ??migr??d?-?
Oborniki ??l?skie - Lotnik Wroc??aw?-?